زون ۲۴ ساعته در سیستم اعلام سرقت (۲۴H Zone دزگیر)

%d8%b2%d9%88%d9%86-24-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%85

    همان گونه که می دانیم سیستم اعلام سرقت اماکن (دزدگیر) دارای ورودی هایی است که به آن ها زون (ZONE) گفته می شود. یکی از این زون ها که معمولا در پنل مرکزی اعلام سرقت اماکن موجود است زون ۲۴ ساعته می باشد.

زون ۲۴ ساعته دزدگیر های اماکن، یکی از زون های دستگاه اعلام سرقت است که در حالت نرمال غیر فعال نمی شود. به عبارت دیگر هنگامی که کاربر به محل وارد می شود و دستگاه را غیر فعال می نماید، مابقی زون ها غیر فعال شده و در مقابل تحریک تجهیزاتی همچون چشمی (PIR)، دتکتور دود، دتکتور های گاز، مگنت ها و سایر لوازم و تجهیزات هیچ عکس العملی را از خود نشان نمی دهد.

  در این حالت در صورت کانفیک و تنظیمات زون ۲۴ ساعته دزدگیر ها، این زون همان گونه که از نام آن هم مشخص است در تمتم طول شبانه روز و در تمام ۲۴ ساعت همچنان در حالت فعال قرار می گیرد و متنظر دریافت پالس از هر کدام از تجهیزات متصل شده به پنل مرکزی دزدگیر اماکن قرار می گیرد که دراین حالت اگر پالس تحریک به پنل توسط هر یک از آن ها ارسال گردد دزدگیر شروع به آلارم و تلفن زدن به شماره های موجود در تلفن کننده خود خواهد نمود.

 زون ۲۴ ساعته دزدگیرها را معمولا برای مواقع هشدار و یا  آماده باش (Standby) همیشگی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشترین استفاده از این زون مربوط به دتکتور های دود و حرارت، دتکتور های گاز، شوک سنسور، مگنت های مغناطیسی جهت گاو صندوق و مواردی از این قسم است.

نحوه سیم بندی و اتصال دتکتور های دود و آتش (بیشتر از یک عدد) به پنل مرکزی اعلام سرقت را می تواتید در اینجا ببینید.


مطالب مرتبط:

.

استفاده از اعلام سرقت بجای اعلام حریق

کاربرد expander اکسپندر دزدگیر اماکن چیست؟

دستگاه مه ساز دزدگیر و اعلام سرقت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


نعیم پردازش: پخش و فروش همکاری دزدگیر و اعلام سرقت اماکن و تجهیزات وابسته (انواع چشم دزدگیر، باتری، آژیر و …)


زون ۲۴ ساعته در دستگاه دزدگیر اماکن چیست

زون ۲۴ ساعته اعلام سرقت اماکن

زون دائم کار اعلام سرقت

زون ۲۴ ساعت در دزدگیر