سیستم حضور و غیاب

فروش، نصب و راه اندازی سیستم حضور و غیاب اثر انگشتی، کارتی و تشخیص چهره در شیراز