فن و هیتر دوربین مداربسته

هیتر و فن دوربین مداربسته جهت تنظیم دمای مدارات داخلی دوربین و چیپست تصویری آن و نگه داشتن شرایط دمایی دوربین ها در محدوده یکسان کاربرد دارد. این تجهیزات در واقع آپشن اضافی است که بیشتر برای دوربین های مدار بسته صنعتی استفاده می شود و در کاور صنعتی دوربین مداربسته ملقب به کاور صندوقی دوربین قرار داده می شود تا شرایط ایده آلی را در بازهنرمال جهت عملکرد صحیح دوربین ها فراهم آورند.

فن دوربین مداربسته در شرایط دمایی بالا وارد مدارر شده و باعث خنک شدن محفظه دوربین و جلوگیری از آسیب دیدن مدارات بر اثر درجه حرارت بالا و تاثیر دما بر روی دوربین مداربسته می گردد.

هیتر دوربین مداربسته نیز در دماهای منفی صفر و خیلی سرد، با گرم کردن محیط اطراف دوربین ها باقی ماندن در محدوده مجاز را ناشی می شود تا تصویر دوربین بهترین عملکرد را در خروجی داشته باشد.

 

آموزش نصب دوربین تحت شبکه