دما و دوربین مداربسته

 

در رابطه با تاثیر دما بر عملکرد سنسور و مدارات الکترونیکی تصویری دوربین مداربسته تحقیقات نشان داده است که این امر در بازه معمول دمایی که معمولا نسبتا زیاد است و در کاتالوگ نیز از آنها یاد می شود، تاثیر زیادی بر روی عملکرد این حسگرها نخواهد گذاشت.
با این حال عوامل دیگری تحت تاثیر تغییرات دمایی می توانند تا کیفیت تصویر دوربین را تحت تاثیر خود قرار داده و از حالت معمول خارج سازند. از مهمترین این عوامل می توان به مقاومت کابل های تصویر دوربین ها اشاره داشت. همانگونه که میدانید با بالا رفتن دما مقاومت الکتریکی اکثر هادی ها افزایش می یابد و  این افزایش مقاومت به کاهش سیگنال و تضعیف کیفیت تصویر منجر خواهد شد.

عامل بعدی در تغییر کیفیت تصویر لنز هی دوربین است. لنزهای با کیفیت پایین تر عموما به شدت از دمای محیط اطراف خود تاثیر می پذیرند و لازم است تا به صورت دوره ای مورد تنظیم قرار گیرند. دلیل تغییر فوکوس لنزها و بر هم خوردن شفافیت تصویر سیستم مداربسته تغییر جرمی لنزها با توجه به انقباض و انبساط مداوم در آن ها با توجه به تغییرات درجه حرارت محیط می باشد.

توجه داشته باشید که گذر دما از بازه حرارتی نرمال در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی قادر است تا تاثیر زیادی بر روی عملکرد آنها داشته باشد. پس بنابراین همیشه سعی شود تا از این حد مجاز و بازه خارج نشود.

برای رهایی دوربین مداربسته از این تاثیرات منفی نیز راه کار هایی وجود دارد که از آن جمله می توان از فن و هیتر دوربین مداربسته نام برد.