ریست رمز و پسوورد DVR دی وی آر شانزده ۱۶ کانال AHD

نحوه فلش کردن DVR و ریست رمز عبور دی وی آر با استفاده از فایل فلش دی وی آر AHD 16 کانال و آموزش باز کردن قفل دستگاه های دی وی آر AHD 16 کانال.

 

 

 

در این صفحه، تصاویر بردهای DVR شانزده کانال AHD قرار داده شده است که جهت مقایسه و مشاهده برد DVR های ۴ و ۸ کانال خود می توانید از لینک های زیر وارد بخش های مربوطه شوید.

لطفا تا تکمیل شدن این بخش از سایت، چنانچه تصویر برد قرار داده شده در زیر با بورد دی وی آر شما مطابقت دارد، جهت خرید فایل های فلش DVR، ا قبل از خرید در ابتدا موارد مذکور در اینـــجا را مطالعه نموده و سپس با بخش فروش تماس بگیرید (قیمت هر فابل ۲۹٫۰۰۰ تومان می باشد).

.

.

DVR های AHD چهار (۴) کانال

DVR های AHD هشت (۸) کانال

.


.

نمونه بردهای دی وی آر ( ۱۶ شانزده ) کانال (AHD)

.

.

ردیف

تصویر محیط یا برد (DVR) دی وی آر

لینک ورود به صفحه
۱ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال شماره 1      اینجا کلیک کنید
۲ ipp      اینجا کلیک کنید
۳ ipp       اینجا کلیک کنید
۴ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 4      اینجا کلیک کنید
۵ ipp     اینجا کلیک کنید
۶ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 6      اینجا کلیک کنید
۷  ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 7      اینجا کلیک کنید
۸ ipp      اینجا کلیک کنید
۹ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 9      اینجا کلیک کنید
۱۰ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 10     اینجا کلیک کنید
۱۱ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 11    اینجا کلیک کنید
۱۲ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 12    اینجا کلیک کنید
۱۳ ریست نمودن رمز پسورد دی وی آر DVR شانزده 16 کانال پروگرام فایل فلش شماره 13      اینجا کلیک کنید
۱۴      اینجا کلیک کنید
۱۵      اینجا کلیک کنید
۱۶      اینجا کلیک کنید

 ۳۴۳۰


نمونه بردهای دی وی آر ۴ کانال (AHD)


نمونه بردهای دی وی آر ۸ کانال (AHD)