ریست رمز و پسوورد DVR دی وی آر هشت ۸ کانال AHD

آموزش پروگرم کردن بایوس DVR و ریست رمز مادر دی وی آر AHD توسط فایل فلش و پروگرام DVR با برنامه فلش دی وی آر ۸ کانال و باز کردن.

 

 

در این صفحه، تصاویر بردهای DVR هشت کانال AHD قرار داده شده است که جهت مشاهده و مقایسه برد DVR های ۴ و ۱۶ کانال خود می توانید از لینک های زیر وارد بخش های مربوطه شوید.

لطفا تا تکمیل شدن این بخش از سایت، چنانچه تصویر برد قرار داده شده در زیر با بورد دی وی آر شما مطابقت دارد، جهت خرید فایل های فلش DVR، ا قبل از خرید در ابتدا موارد مذکور در اینـــجا را مطالعه نموده و سپس با بخش فروش تماس بگیرید (قیمت هر فابل ۳۵٫۰۰۰ تومان می باشد).

.

.

DVR های AHD چهار (۴) کانال

DVR های AHD شانزده (۱۶) کانال

.


.

نمونه بردهای دی وی آر ( ۸ هشت) کانال (AHD)

.

.

ردیف

تصویر محیط یا برد (DVR) دی وی آر

لینک ورود به صفحه
۱ hdr      اینجا کلیک کنید
۲ ipp      اینجا کلیک کنید
۳ ipp       اینجا کلیک کنید
۴ ipp      اینجا کلیک کنید
۵ ipp     اینجا کلیک کنید
۶ ipp      اینجا کلیک کنید
۷ ipp      اینجا کلیک کنید
۸ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 8      اینجا کلیک کنید
۹ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 9.      اینجا کلیک کنید
۱۰ ipp     اینجا کلیک کنید
۱۱ ipp    اینجا کلیک کنید
۱۲ ipp    اینجا کلیک کنید
۱۳ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 13      اینجا کلیک کنید
۱۴ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 14      اینجا کلیک کنید
۱۵ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 15      اینجا کلیک کنید
۱۶ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 16      اینجا کلیک کنید
۱۷ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 17      اینجا کلیک کنید
۱۸ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 18      اینجا کلیک کنید
۱۹ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 19      اینجا کلیک کنید
۲۰ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 20      اینجا کلیک کنید
۲۱ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 21      اینجا کلیک کنید
۲۲ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 22      اینجا کلیک کنید
۲۳ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 23      اینجا کلیک کنید
۲۴ ریست رمز مادر DVR و فایل فلش پروگرام دی وی آر 8 کانال شماره 24      اینجا کلیک کنید
۲۵      اینجا کلیک کنید
۲۶      اینجا کلیک کنید
۲۷      اینجا کلیک کنید
۲۸      اینجا کلیک کنید
۲۹      اینجا کلیک کنید
۳۰      اینجا کلیک کنید
۳۱      اینجا کلیک کنید
۳۲      اینجا کلیک کنید
۳۳      اینجا کلیک کنید
۳۴      اینجا کلیک کنید
۳۵      اینجا کلیک کنید
۳۶      اینجا کلیک کنید

 

 ۳۴۳۰


نمونه بردهای دی وی آر ۴ کانال (AHD)


نمونه بردهای دی وی آر ۱۶ کانال (AHD)