نحوه اتصال و سیم بندی سنسور دود و حرارت به پنل دزدگیر و اعلام سرقت

Fire Alarm Detector Configuration

%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d8%aa%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%af%d8%aa%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa

  پنل های دزدگیر اماکن قابلیت اتصال تجهیزات الکترونیکی متفاوتی در جهت ایجاد امنیت بیشتر به خود را دارند. یکی از ورودی هایی که سانترال اعلام سرقت اماکن در اختیار قرار می دهد زون ۲۴ ساعته در این سیستم می باشد که می توان از آن برای اتصال تجهیزاتی که نیاز به در مدار قرار گیری مداوم دارند استفاده نمود.

دتکتور های دود یا سنسور گاز به طور معمول و استاندارد می بایست به پنل های اعلان حریق متصل و استفاده گردد. اما چنانچه تعداد دتکتور (Detector) ها زیاد نباشد و نیاز به راه اندازی در یک مقیاس کوچک تر داشته باشیم بسیاری از پنل ها این قابلیت را در اختیار قرار می دهند که در این موارد هزینه مربوط به تهیه دستگاه مرکزی اعلان حریق حذف خواهد شد.

اگر قرار باشد تنها یک سنسور دود یا حریق به پنل دزدگیر متصل شود که به راحتی می توانید خروجی آن را به زون ۲۴ ساعته دستگاه هدایت کنید و چنان چه قرار بر استفاده بیش از یک دتکتور و سنسور دود یا گاز باشد، شکل زیر در راه اندازی و اتصال چندین دتکتور به پنل مرکزی اعلام سرقت اماکن به شما کمک خواهد نمود.

نحوه متصل کردن دتکتور (دود و گاز) به اعلام سرقت:

%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d8%aa%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%86%d9%84


نحوه سیم کشی سنسور دود و حرارت به پنل دزدگیر و اعلام سرقت اماکن

اتصال دتکتور دود و حرارت به دزدگیر اماکن