بلندگو اعلام سرقت اماکن

   بلندگو یکی از تجهیزات استفاده شده در سیستم اعلام سرقت اماکن است که وظیفه پخش صدای بلند و هشدار گونه خود در محیط پیرامونی محل نصب سیستم دزدگیر را بر عهده دارد.  تا با این عمل افراد حاضر در محل و یا نزدیک به آنجا را از ورود سارقین و یا دسترسی غیر مجاز با خبر کند.

مانند سایر اقلام و  تجهیزات اعلام سرقت اماکن دیگر، این قلم نیز فرمان خود برای فعال و غیر فعال شدن را  از پنل مرکزی دزدگیر دریافت می کند و برای استفاده از آن بایدشرایطی را در نظر گرفت.