پنل مرکزی اعلام سرقت اماکن

   در واقع قسمت اصلی و به نوعی قلب سیستم اعلام سرقت اماکن، بخش مرکزی یا پنل مرکزی آن می باشد. این قسمت شامل مدارات الکترونیکی است که وظیفه پردازش پالسهای دریافتی و نهایتا تصمیم در مورد خروجی و فرمان های صادره به دیگر تجهیزات را بر عهده دارد. ورودی های پنل با توجه به نوع و بسته به تعداد ورودی های مورد نیاز در پروژه های مختلف تعیین می شود که نمونه های پر کاربرد آن به قرار زیر است:

  • پنل اعلام سرقت ۴ زون
  • پنل اعلام سرقت ۷ زون
  • پنل اعلام سرقت ۹ زون

به طور کلی تک تک تجهیزات اعلام سرقت اماکن که بسته به نیاز در سیستم استفاده می شوند باید به گونه ای با پنل مرکزی در ارتباط باشند و همانگونه که قبلا نیز ذکر شد با توجه به رخدادها و شرایط و سناریوهای مختلف، پنل تصمیم می گیرد که کدام بخش چه کاری را انجام دهد تا نسبت به این موضوع فرمان خاص آن را صادر کند.