پشتیبانی برخط

پپشتیبانی از راه دور نعیم پردازش

 

 

لطفا پس از دانلود نرم افزار پشتیبانی از اینـــــــجا و طی کردن مراحل ذکر شده در فایل آموزشی همراه، با بخش پشتیبانی نعیم پردازش تماس گرفته تا گام به گام مراحل پشتیبانی طی گردد.

 

 

.