کاربرد بیکان beacon موبایل چیست؟

iBeacon-screen-بیکان موبایل
کاربرد بیکان موبایل

 

   یکی از تکنولژی های روز ارایه شدهاست که هنوز در مرحله تحقیقات به سر می برد و در واقع ارتباطی فی ما بین دستگاه تلفن همراه شما و یک سری سنسور نصب شده در مکان ها برقرار میکند و به نوعی توسط تلفن همراه موقعیت و اطلاعات ذخیره شده در بیکان جمع آوری و تحلیل می شود..

در صورت عملیاتی شدن این پروژه کمک بسیار بزرگی به انسان مانند سایر تکنولوژی های برتر خواهد بود به نوعی که در همه جا موبایل وجود دارد و در هر جایی هم می شود بیکان موبایل را نصب کرد.

مثلا تصور کنید که می خواهید در ایستگاه مترو یا قطاری که دارای خطوط زیادی مثلا ۱۵ خط در یک ایستگاه است! (شاید نه در ایران ولی در کشورهایی حتی به ۳۰ مسیر نیز در یک ایستگاه واحد نیز می رسد) اگر بخواهید از روی نقشه های نصب شده در محل ایستگاه مسیریابی خود را انجام دهید که خیلی کار سختی دارید مخصوصا اگر در ان کشور و زبان آنها غریب هم باشید. اما به راحتی توسط تلفن همراه و بیکان این امر مرتفع خواهد شد.

شما فکر می کنید چه کاربرد های دیگری ایبن تکنولوژی می تواند داشته باشد؟ ایده های خود را در قسمت نظرات وارد کنید.