واژه یاب تخصصی در دوربین مداربسته

واژه نامه تخصصی سیستم دوربین مدار بسته 

Surveillance System & CCTV Glossary & Dictionary


 

! SEE SEE TV


 

تخصص دوربین مداربسته

 

 


 

دوربین مدار بسته و واژگان تخصصی A-a

دوربینمداربسته و واژگان تخصصی ( B b – C c)

دوربین مداربسته و واژگان تخصصی (D d – E  e)

دوربین مداربسته واژگان تخصصی (F f – G g)

دوربین مداربسته و واژگان تخصصی (H h – I i)

دوربین مداربسته و واژگان تخصصی (J j – L l -M m)

دوربین مداربسته و واژگان تخصصی (O o – P p  )

دوربین مداربسته و واژگان تخصصی (Q q – R r- S s)

دوربین مداربسته شبکه و واژگان تخصصی (T t – U u – V v – W w -Y y- Z z)

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

اموزش نصب DVR و NVR و سرور


 

فروش دوربین دی وی ار و ان وی آر  و واردات


آموزش تخصصی مداربسته