قیمت و تعرفه نصب دوربین مدار بسته

تعرفه و هزینه نصب دوربین مداربسته

 

ردیف شرح تعرفه ۱ تعرفه ۲
  کابل کشی برق یا تصویر تا ۵۰۰ متر بیش از ۵۰۰ متر
۱ کابل کشی در محیط های مسکونی، اداری و تجاری    
۲ کابل کشی در محیط های صنعتی    
۳ کابل کشی در محیط های صنعتی در ارتفاع بیش از ۳ متر    
  نصب داکت تا نمره ۴ تا ۳۰ متر بیش از ۳۰ متر
۴ نصب داکت در محیط های مسکونی، اداری و تجاری    
۵ نصب داکت در محیط های صنعتی    
  نصب ترانک و داکت نمره ۴ به بالا تا ۵۰ متر بیش از ۵۰ متر
۶ نصب ترانک در هر شرایط    
  نصب لوله فلکسی تا ۱۵۰ متر بیش از ۱۵۰ متر
۷ نصب فلکسی در محیط های مسکونی، اداری و تجاری    
۸ نصب فلکسی در محیط های صنعتی تا ارتفاع ۳ متر    
۹ نصب فلکسی در محیط های صنعتی ارتفاع بیش از ۳ متر    
  نصب لوله گالوانیزه تا لوله PG36 لوله PG 36
۱۰ نصب لوله گالوانیزه تا ارتفاع ۳ متر    
۱۱ نصب لوله گالوانیزه در ارتفاع بیش از ۳ متر    
  نصب دوربین دام تا ۴ عدد بیش از ۴ عدد
۱۲ نصب دوربین دام    
۱۳ نصب دوربین در آسانسور    
  نصب دوربین بولت تا ۴ عدد بیش از ۴ عدد
۱۴ نصب دوربین در ارتفاع تا ۳ متر    
۱۵ نصب دوربین در ارتفاع بیش از ۳ متر    
  نصب دوربین باکس تا ۴ عدد بیش از ۴ عدد
۱۶ نصب دوربین در ارتفاع تا ۳ متر    
۱۷ نصب دوربین در ارتفاع بیش از ۳ متر    
  نصب دوربین PTZ (گردان) ۱ عدد بیش از ۱ عدد
۱۸ نصب دوربین در ارتفاع تا ۳ متر    
۱۹ نصب دوربین در ارتفاع بیش از ۳ متر    
  نصب دوربین مخفی هر شرایط و تعداد  
۲۰ نصب دوربین مخفی    
  نصب کاور و پایه بیرونی دوربین تا ۱۰ عدد بیش از ۱۰ عدد
۲۱ نصب کاور و پایه در هر محیط    
  نصب میکروفن تا ۲ عدد بیش از ۲ عدد
۲۲ نصب میکروفن در هر محیط    
  نصب دستگاه DVR و هارد    
۲۳ نصب دستگاه DVR چهار کانال بدون صدا    
۲۴ نصب دستگاه DVR هشت کانال بدون صدا    
۲۵ نصب دستگاه DVR شانزده کانال بدون صدا    

 

 هزینه نصب دوربین مداربسته را می توان با توجه به حدول فوق محاسبه کرد که جهت دریافت این تعرفه و تعرفه های سیستم های دوربین شبکه می توانید با ما تماس بگیرید.