دوربین مداربسته و CCTV OSD Menu

cctv OSD MENUE دوربین مداربسته

منوی OSD دوربین مداربسته چیست؟

OSD سرنام عبارت On Screen Display می باشد. بدین معنی که دوربین دارای یک منوی تنظیم بر روی خود می باشد که توسط آن تنظیمات اولیه شامل تنظیم تنظیمات ابتدایی مانند زبان دوربین و یا پیشرفته ای چون تنظیم نور، تنظیمات ناحیه اختصاصی، تنظیمات WDR، نویز دوربین مدار بسته و اغلب امکانات پیشرفته مانند قابلیت HLC، قابلیت D-WDR، قابلیت BLC و قابلیت ۲-DNR دوربین را بر روی آن می توان تنظیم و با آن ها بازی کرد.

همانگونه که بیان شد، دوربین های مدار بسته دارای منوی OSD قابلیت انجام تعدادی از تنظیمات اضافی را در طول نصب دوربین مدار بسته می دهند که باعث بهره وری وری و افزایش راندمان دوربین مداربسته می شوند و در خروجی تصویر بهتری را نسبت به انواع بدون منوی خود ایجاد می نمایند.
به طور مثال از طریق منوی OSD دوربینمدار بسته می توان تنظیماتی چون رنگ و نور دوربین را انجام داد و یا قسمت هایی از صحنه را که میل به ضبط آن وجود ندارد، پوشش گذاری نمود. فعال و یا غیر فعال نمودن قابلیت هایی همچون AGC، BLC و WDR از دیگر مشخصه های این منوی او اس دی OSD در دوربین مداربسته است.
وجود منو OSD معمولا تاثیر نسبتا محسوسی در قیمت دوربین مداربسته دارد و می توان آنرا از طریق UTC CONTROLLER نیز کنترل نمود.