نحوه اتصال دوربین مداربسته به آیفون تصویری

استفاده از دوربین مداربسته به عنوان آیفون تصویری فقط از طریق دوربین های انالوگ امکان پذیر است.

همانگونه که می دانیم در دوربین مداربسته آنالوگ دو خروجی موجود است. یکی ازاین خروجی ها سیم تغذیه و دیگری خروجی تصویر را فراهم می سازد. در این حالت سیم دوم به کابل RG که کابل استاندارد دوربین مداربسته می باشد، باید متصل گردد. سیم های مربوط به آیفون تصویری رنگی نیز دارای ۴ سیم آبی ، قرمز، زرد و سفید می باشد.

و اما نحوه اتصال ایفون تصویری و دوربین مداربسته:

اتصال سیم RG  به سیم AB  آیفون تصویری

سیم سفید آیفون تصویری که مربوط به تصویر است را باید به سیم مغزی کابل RG متصل کرد و سیم آبی آیفون تصویری که خروجی منفی می باشد بایستی به رشته های شیلد کابل RG متصل گردد. اکنون با روشن کردن مانیتور آیفون تصویری، قادر به مشاهده تصویر دوربین مدار بسته در واحد خودتان خواهید بود.