تگ های سخت(Hard TAG) دزدگیر فروشگاهی

تگ دزدگیر فروشگاهی شیراز

 تگ های سخت، انواعی از تگ های گیت فروشگاهی هستند که بسته به فرکانس کاری گیت فروشگاهی(دزدگیر فروشگاهی AM و دزدگیر فروشگاهی RF ) برای عکس العمل در برابر آن ها ساخته می شوند.

در واقع عملکرد این نوع از تگ ها برخلاف تگ های نرم به گونه ای است که پس از جدا سازی تگ توسط مگنت گیت فروشگاهی و مغازه می توان به کرات از آن ها استفاده نمود. در این تگ ها از مکانیسمی استفاده می شود که باعث تحریک بر روی آنتن گیت مربوط به خود شده و در نتیجه ایجاد عکس العمل مناسب را توسط دزدگیر فروشگاهی به دنبال دارد.

تگ سخت و تگ گلفی شیراز

می توان برای نمونه به تگ های زیر به عنوان تگ سخت اشاره داشت:

  • تگ شل گیت فروشگاهی
  • تگ گلف دزدگیر فروشگاهی
  • تگ گریف گیت فروشگاهی
  • تگ صدفی ساده دزدگیر فروشگاهی
  • تگ درب بطری گیت فروشگاهی
  • تگ مدادی گیت فروشگاهی

 

..

.

.

.

.

.

.

 


 

فروش و پخش تگ گلفی و فروش تگ صدفی و فروش و نصب گیت فروشگاهی و دزدگیر لباس و فروش تگ پنسیل و مدادی گیت و دزدگیر کفش و عینک و لوازم آرایشی به همراه فروش تگ های لیبلی و فروش خنثی کننده سوپر