لنیارد گیت فروشگاهی Lanyard EAS چیست؟

ۀنیارد دزدگیر فروشگاهی

 

توسط این وسیله فروشنده قادر است تا اجناس خود را  با استفاده از برخی از تگ های سخت که دارای قابلیت اتصال به Lanyard لنیارد باشند را به کالای مورد نظر متصل کند تا در صورت اقدام به خروج غیر مجاز جنس چنانچه در محدوده گیت فروشگاهی قرار گیرد اقدام به پخش هشدار نماید. لنیارد به همراه تگ های پنسیل یا مدادی و تگ یوفو در موارد زیر کاربرد دارد:

  • استفاده از تگ PENCIL دزدگیر فروشگاهی به همراه لنیارد در عینک فروشی ها
  • استفاده از تگ مدادی یا انواع دیگر تگ دزدگیرفروشگاهی به همراه لنیارد در لباس و شلوار فروشی و بوتیک ها
  • استفاده از تگ پنسیل گیت فروشگاهی به همراه لنیارد در کالاهای کامپیوتری، موبایل و کالاهای الکترونیکی
  • استفاده از تگ سخت مخصوص دزد گیر فروشگاهی به همراه لنیارد در کفش فروشی ها
  • استفاده از تگ مدادی گیت فروشگاهی به همراه لنیارد در طلا فروشی ها و اجناس لوکس و فروشگاه زیور آلات
  • و …