تگ شل (Shell tag) گیت یا دزدگیر فروشگاهی چیست؟

شل تگ

 

این نمونه از تگ نیز در دسته تگ های سخت دزدگیر یا گیت های فروشگاهی قرار دارد که دارای کاربرد های بسیاری است. در صورتی که  از انواع با کیفیت آن خریداری گردد می توان به دفعات از آن استفاده کرد. نحوه کار تگ به صورتی است که هنگامی که در محدوه و شعاع مجاز دستگاه گیت فروشگاهی قرار می گیرد باعث اثر بر روی این سیستم و در آمدن صدای آژیر دستگاه می شود.

در صورتی که از هر یک از انواع دستگاه های  دزدگیر فروشگاهیRF و یا دزدگیر فروشگاهی AM استفاده شود، بایستی از تگ مخصوص به آن سیستم نیز تهیه گردد و در غیر این صورت از دستگاه نمی توان انتظار کارایی داشت.

شاید بتوان گفت که این نوع تگ شبیه تگ گلفی است و کاربرد این نمونه از تک بیشتر در پوشاک و استفاده از گیت فروشگاهی در بوتیک فروشی ها است.

توجه به این نکته داشته باشید که گیت فروشگاهی و سیستم اعلام سرقت اماکن دو مقوله کاملا متفاوت هستند که گاهی برخی از مشتریان هر دو را یکی می دانند. در واقع گیت فروشگاهی، در زمان حضور در مغازه و دزدگیر اماکن برای اوقاتی که درب مغازه بسته می شود و به منظور جلوگیری از دستبرد احتمالی سارقین در زمان عدم حضور کاربرد دارند.