تگ گریف (Griffe tag) دزدگیر لباس و گیت فروشگاه چیست؟

تگ گریف دزدگیر فروشگاهی

 

  یکی دیگر از انواع تگ های سخت دزدگیر فروشگاهی است که دارای شکل ظاهری متفاوتی است. تگ گریف نیز با توجه به گیت فروشگاهی انتخاب شده در انواع مختلف و منطبق با گیت فروشگاهی AM و دزدگیر فروشگاهی RF تولید می شود که طبیعتا باید از انواع همنوع با گیت در محل مورد نظر از آن ها استفاده گردد.

 این تک در هنگام خروج اجناس از مغازه باید به وسیله DETACHER  یا مگنت جداکننده از کالا جدا گردد و می توان به کالای دیگری جهت حفاظت از آن بار ها و بار ها متصل نموده و استفاده گردد.

عملکرد آن کاملا مشابه تگ های صدفی، گلفی و پنسیل است اما خوب نسبت به برخی دارای قدرت گیرندگی بیشتری می باسد.