تگ گلفی (Golf tag) گیت فروشگاهی EAS چیست؟

تگ گلفی گیت فروشگاهی

 

 تگ گلفی، نمونه ای پر کاربرد از تگ های سخت در دزدگیر فروشگاهی است که نمونه ای از آن را در شکل بالا مشاهده می نمایید. این تگ ها را می توان به لباس و پوشاک و کالاهای دیگری که ضخامت کمی را دارا باشند نصب کرد. این تگ ها نیز در فرکانس های مختلف و همسان با گیت های فروشگاهی AM و RF تولید می شوند که بدیهی است در هنگام استفاده حتما باید تگ و دزدگیر فروشگاهی هر دو از یک فرکانس باشند، در غیر اینصورت نیاز شما برآورده نخواهد شد!

 پس از فروش جنس تگ گلفی توسط فروشنده با استفاده از مگنت جدا می شود تا دوباره در چرخه حفاظتی گیت فروشگاهی قرار گیرد.