نسبت سیگنال به نویز S/N دوربین مداربسته

یکی از مشخصه های کیفیت تصویر در دوربین مدار بسته نسبت سیگنال به نویز( S/N Ratio ) در آن می باشد که بر حسب dB نمایش داده می شود. این نسبت نشان دهنده نسبت سیگنال های تصویر به نویز موجود در آن می باشد. هنگام ایجاد شدن نویز بر روی تصویر دوربین مدار بسته بر روی تصویر خروجی دانه هایی شبیه به برفک تشکیل می شود(در این مورد-نویز دوربین مداربسته انواع مختلفی دارد) که این امر باعث پایین آمدن کیفیت تصویر و در نتیجه کاهش قابلیت تشخیص را به دنبال دارد.

 به عنوان مثال نسبت سیگنال به نویز ۴۰ دسی بل در واقع نسبت ۱۰۰ به ۱ را نشان می دهد و میتوان چنین معنی کرد که در این دوربین نویز تولید شده ۱۰۰ برابر کمتر ازسیگنال تصویر ایجاد شده است.

از دیگر سو تقویت سیگنال ورودی نیز باعث ایجاد نویز اضافه در تصویر خواهد بود و به این ترتیب کیفیت تصویر دوربین مداربسته درنور پایین به شدت کاهش پیدا خواهد نمود پس همیشه سعی کنید تا نویزی روی دستگاه شما پدیدار نشود. باتوجه به نوع تقویت کنندگی درمکانیزم  AGCمقدار نویز تولید شده در نور کم متفاوت خواهد بود.