دوربین مداربسته دید در شب هوشمند (تطبیق پذیر) چیست؟

دوربین دید در شب هوشمند IR تطبیق پذیر دوربین مدار بسته Smart IR و نحوه عملکرد دید در شب هوشمند در دوربینهای مدار بسته دام و بالت (سقفی و پایه دار)

ADAPTIVE IR compare دید در شب تطبیق پذیر هوشمند دوربین مداربسته یا اینفرا رد ir

   همان طور که می دانیم دوربینهای مداربسته دید در شب، دوربین هایی هستند که امکان به نمایش درآوردن تصویر را در تاریکی مطلق فراهم می کنند. اما نوع جدید تر دوربین مداربسته دید در شب مجهز به قابلیت دید در شب هوشمند یا در اصطلاح تخصصی تر دید در شب تطبیق پذیر (Adaptive IR) به منظور بهبود عملکرد تابش پروژکتور های دید در شب معمولی است که بر روی فاکتور مشکل ساز تابش IR در نمونه های قبل تر خود که به صورت مستقیم بود، تاثیر گذار است.

در این فناوری دوربین با کمک سنسور های درون خود و انجام عمل پردازشی بر روی تصویر دریافتی، فاصله جسم مورد رصد تا دوربین را سنجیده و بر اساس آن شدت تابش اشعه ی مادون قرمز (IR) را کم و زیاد کرده و در نهایت با تنظیم آن تصویر مطلوبی را در تاریکی مطلق خلق می کند. بدین ترتیب بسته به محدوده ی مورد رصد و همچنین حرکت جسم به طرف دوربین یا در جهت مخالف حرکت آن، با تغییر شدت این تابش به یک تابش هوشمند منجر می شود. به این معنی که در هر شرایط حرکتی دوربین تصویری شفاف از محوطه ی مورد نظارت تاریک خود را با دقت بیشتری ارائه خواهد نمود.

.

.


مطالب مرتبط:

.

WDR در دوربین مداربسته

Digital noise reduction) DNR) چیست؟

کاربرد دوربین مداربسته ضد آب و دارای دید در شب

میزان برد دید دوربین مداربسته 

.

.

.


نعیم پردازش: آموزش، فروش و پخش عمده دوربین مدار بسته