سری و موازی کردن منبع تغذیه دوربین مداربسته

   آموزش تامین برق دوربین مداربسته و روش افزایش پاور در تغذیه دوربین مداربسته.

 

   گاهی برای تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز دوربین ها مجبوریم که از چندین منبع تغذیه استفاده کنیم. در این حالت لازم است تا دقیقا با مفهوم مدار سری و مدار موازی در الکترونیک آشنا شوید.
اتصال سری: از اتصال سرهای (قطبهای) ناهمنام به بوجود می آید.برای مثال تصور کنید که دو منبع تغذیه ۶ ولت با جریان ۱ آمپر داریم. در این صورت با اتصال سری این آداپتورها خروجی ای معادل با ۱۲ ولت و جریان ۱ آمپر را تولید خواهیم کرد.
اتصال موازی: از اتصال قطبهای(سر های) همنام بوجود می آید. پس زمانی که دو منبع تغذیه یا آداپتور و یا پاور دوربین مداربسته با ولتاژ ۱۲ ولت و جریان نیم آمپر داشته باشیم، خواهیم توانست که با موازی بستن این منابع، جریان خروجی معادل ۱ آمپر و ولتاژ ۱۲ ولت را تولید کنیم.
در واقع زمانی که دو آداپتور سری شود جریان آنها ثابت و ولتاژ ها با هم جمع می شوند و زمانی که دو منبع تغذیه را بصورت موازی می بندیم، ولتاژ آنها ثابت و جریان آنها با یکدیگر جمع می گردند.توجه داریم که در سیستم مدار بسته عموما ولتاژ و جریان مورد نیاز برای هر دوربین مدار بسته معادل ۱۲ ولت و ۱ آمپر است.