آژیر پیزو اعلام سرقت اماکن

 

 

   آژیر پیزو یا آژیر داخلی نیز همانند آژیر بیرونی یکی از تجهیزاتی است که ممکن است در سیستم اعلام سرقت اماکن استفاده شود و وظیفه پخش صدایی تیز و بلند به منظور هشدار به فرد یا افرادی را دارد که در محیط پیرامونی محل نصب اعلام سرقت اماکن در داخل ساختمان حضور دارند. صدای تولیدی آژیر پیزو قدرت صدای آژیر بیرونی و یا بلندگوی بیرونی را ندارد اما در حد خود و برای افراد حاضر در ساختمان صدای قوی و خوبی را به منظور اطلاع رسانی ایجاد می کند. با این عمل افراد حاضر در محل و یا نزدیک به آن را از ورود سارقین و یا دسترسی غیر مجاز با خبر کند.

مانند سایر اقلام و  تجهیزات اعلام سرقت اماکن دیگر، آژیر پیزو نیز فرمان خود برای فعال و غیر فعال شدن را  از پنل مرکزی دزدگیر دریافت می کند و برای استفاده از آن باید شرایطی را در نظر گرفت.