آژیر اعلام سرقت اماکن

پخش عمده و قیمت فروش همکار آژیر اعلام سرقت و دزدگیر اماکن

   آژیر (Siren) یکی دیگر از تجهیزاتی است که ممکن است در سیستم اعلام سرقت اماکن استفاده شود و وظیفه پخش صدای بلند و هشدار گونه خود در محیط پیرامونی محل نصب سیستم دزدگیر را عهده دار است. با این عمل افراد حاضر در محل و یا نزدیک به آن را از ورود سارقین و یا دسترسی غیر مجاز با خبر کند. این آژیر در بیرون ساختمان نصب می شود تا با قدرت خوب خود بتواند وظیفه هشدار دهی را بخوبی ایفا نماید.

مانند سایر اقلام و  تجهیزات اعلام سرقت اماکن دیگر، آژیر نیز فرمان خود برای فعال و غیر فعال شدن را  از پنل مرکزی دزدگیر دریافت می کند و برای استفاده از آن بایدشرایطی را در نظر گرفت. آژیر پیزو نیز یکی از انواع آژیر هاست که در محیط داخلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.