جعبه بلندگو اعلام سرقت اماکن

  جعبه بلندگو یا جعبه آژیر در سیستم دزدگیر اماکن جعبه ای است فلزی که برای محافظت اژیر و یا بلندگوی استفاده شده در سیستم اعلام سرقت کاربرد دارد. در کاربرد  داخلی هشدار دهنده های الکترونیکی را از دسترسی راحت به آنها خارج کرده و در کاربری بیرونی علاوه بر سخت تر کردن راه دسترسی به منظور عمل خرابکارانه سارقین، در هنگام بارندگی نیز از خیس شدن آژیر و یا  تابش مسقیم آفتاب به آن محافظت کرده و در این حالت باعث بالاتر رفتن عمر مفید این تجهیز می شود. آژیر و بلند گو  با توجه به استفاده شدن در سیستم اعلام سرقت هر دو برای فعال و غیر فعال شدن از پنل مرکزی دزدگیر اماکن فرمان می پذیرند.