طراحی اتاق کنترل دوربین مداربسته

     اتاق کنترل دوربین مداربسته شیراز

       در واقع اتاق کنترل به محلی گفته می شود که در آن تصاویر تمامی دوربینهای مداربسته نصب شده در آن محل تجمیع شده و بر روی نمایشگرهایی در حال نمایش می باشد. توسط اتاق های کنترل و سیستم های دوربین مداربسته یکپارچه دارای طراحی خوب می توان به امنیت بالاتر، استفاده از اپراتور های کمتر، بالا رفتن کارآمدی کاربران و افزایش مسولیت پذیری رسید.این افزایش اطلاعات و هوشمندی بیشتر باعث می شود که اطلاعات مدیریتی بسیار خوبی به دست آید که امکان ذخیره سازی آسان آنها نیز وجود دارد و افراد مجاز سازمان سرویس گیرنده می توانند در هر زمانی به آنها دسترسی داشته باشند.

علاوه بر این، نرم افزار هوشمند به گونه ای در خصوص رویدادها به کاربر هشدار می دهد که آنها می توانند با تصمیم گیری به موقع و اقدامات فوری مناسبی را در خصوص رویدادها اتخاذ نمایند. راهکارهای دوربین مداربسته نیز همان گونه که در مورد انسان ها نیز عمومیت دارد دارای سطوح هوشمندی متفاوتی است.