اموزش نصب مداربسته

شیراز آموزش دوربین مداربسته مشهد آموزشگاه                                CCTV Installation course

CCTV-installation-آموزش نصب دوربین مداربسته در شیراز نعیم پردازش

 

CCTV Installation

 This action packed workshop-based course is designed for those who wish to enhance their skills inthe installation of the latest analogue technology – used in today’s security industry.


 

آموزشگاه دوربین مداربسته