کاربرد دوربین مداربسته صنعتی ضد آب و دید در شب

دوربین مداربسته ضد آب شیرازز

دوربین مداربسته ضد آب در مناطق مرطوب و دارای رطوبت بیشتر استفاده می شود اما به جهت کیس فیزیکی و اندازه نسبتا بزرگ آن مناسب مکانهایی که نیاز است وجود سیستم مداربسته به وضوح مشخص باشد نیز کاربرد خود را دارد.

 

آموزش نصب دوربین تحت شبکه

 


فروشگاه دوربینمدار بسته در شیراز و جنوب کشور