دوربین مداربسته دید در شب هوشمند (تطبیق پذیر) چیست؟

دوربین دید در شب هوشمند

دوربین دید در شب مجهز به قابلیت دید در شب هوشمند یا در اصصطلاح تخصصیتر دید در شب تطبیق پذیر (ADAPTIVE IR) به منظور بهبود عملکرد تابش پرژکتور های دید در شب معمولی ایجاد شده که روی فاکتور مشکل ساز تابش IR تاثیر گذار است. در این فناوری دوربین با کمک سنسور های درون خود، فاصله جسم مورد رصد تا دوربین را سنجیده و بر اساس آن شدت تابش اشعه ی مادون قرمز (IR) را کم و زیاد و در نهایت تنظیم می کند. به این ترتیب بسته به محدوده ی مورد رصد و همچنین حرکت جسم به طرف دوربین یا در جهت مخالف حرکت آن با تغییر شدت این تابش به یک تابش هوشمند منجر می شود. به این معنی که در هر شرایط حرکتی دوربین تصویری شفاف از محوطه ی مورد نظارت تاریک خود را با دقت بیشتری ارائه خواهد نمود.