پدال اعلام سرقت چیست؟

  از دیگر تجهیزات جانبی سیستم اعلام سرقت یا سیستم اعلام خطر اماکن است که باز هم در ازتباط مستقیم با پنل مرکزی دزدگیر اماکن قرار دارد که بیشترین کاربرد آن در فروشگاه های طلا و جواهر فروشی، صرافی ها، گالری ها و مراکز مهم است. نحوه عملکرد پدال اعلام سرقت بدین صورت است که با فشردن آن توسط فرد باعث می شود تا صدای هشدار اعلام خطر برای دستگاه مرکزی فعال شود.