داکت و کاربرد داکت در مداربسته چیست؟

داکت یک کانال پلاستیکی درب دار است که برای محافظت، حفظ زیبایی نما و انتقال کابل و سیم ها از آن ها استفاده می گردد. از آنجایی که داکت ها ضد آب نیستند استفاده از داکت تنها در محل های مسقفی که آفتاب و باران به آن نرسد کاربرد دارد. داکت در دوربین مداربسته کاربرد فراوانی دارد. داکت ها معمولا در سایزهای مختلف تولید و ارائه می شوند و از اندازه عرض آن نام گذاری می شوند.
سایزهای استاندارد داکت عبارتند از:

 • داکت ۱: اندازه ۱۰*۱۰ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۱٫۵:  اندازه ۱۵*۱۰ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۲:  اندازه ۲۰*۲۰ میل و طول ۲ متر در  هر شاخه
 • داکت ۲٫۵:  اندازه ۲۰*۲۵ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۳ معمولی: با اندازه ۳۰*۳۰ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۳ ارتفاع کوتاه: با اندازه ۱۵*۳۰ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۳٫۵: اندازه ۴۵*۳۵ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۴: اندازه ۳۰*۴۰ میل و طول ۲ متر در هر شاخه
 • داکت ۵: اندازه ۳۰*۵۰ میل و طول ۲ متر در  هر شاخه
 • داکت ۶ معمولی: اندازه ۴۵*۶۰ میل و طول ۲ متر در  هر شاخه
 • داکت ۶ پایه بلند:  اندازه ۶۰*۶۰ میل و طول ۲ متر در  هر شاخه
 • داکت ۹ معمولی:  اندازه ۴۵*۹۰ میل و طول ۲ متر در  هر شاخه
 • داکت ۹ پایه بلند:  اندازه ۶۰*۹۰ میل و طول ۲ متر در هر شاخه