چشمی PIR اعلام سرقت اماکن

 

    

    چشمی یا سنسور حرکتی Motion Detector این سنسور بر اساس امواج مادون قرمز عمل می کند. در این سنسور یک المان تشخیص حرکت PIR ) Passive Inferared Red ) وجود دارد که طول موج امواج مادون قرمز محیط اطراف را در یافت کرده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. هر جسمی که دمایش بالاتر از صفر درجه باشد دارای امواج مادون قرمز است. بنابراین این سنسور امواج ساطع شده از بدن انسان و هر موجود زنده را تشخیص داده و بر روی یک سطح کریستال پیرو الکتریک می تاباند که این امر موجب تغییرات حرارتی سطح کریستال شده و با توجه به مدار تفاظلی موجود در  سنسور، ولتاژ خروجی تغییر می کند. این ولتاژ پس از تقویت می تواند باعث تحریک یک رله و نهابتا” بصدا در آمدن یک آژیری شود که فرمان خود را از پنل مرکزی گرفته است.
یک نشانگر LED روی سنسور وجود دارد که در حالت عادی خاموش می باشد و به محض اینکه حرکتی را روبروی خود حس کند روشن می شود.

  در سنسور چشمی یک سویچ، در واقع یک کلید فشاری بگونه ای تعبیه شده است که اگر درپوش چشمی  را بر داریم این سویچ که در حالت عادی از یک کنتاکت NC تشکیل شده  اتصال را قطع می کند و اتصال مرکز نیز قطع شده و آژیر بصدا در خواهد آمد.
. از ترمینال های روی سنسور دو سر آنها مربوط به ترمینالهای Tamper است که در سنسور متصل می شود. مثبت و منفی ترمینال های تغذیه را حتما” باید رعایت کرد که این ترمینال با GND و Vin+نیز مشخص می شوند.