باتری اعلام سرقت اماکن

    باتری های مورد استفاده در سیستم اعلام سرقت اماکن به منظور جریان دهی و تامین ولتاژ مورد نیاز به پنل مرکزی اعلام سرقت و همچنین سایر تجهیزات بکار رفته در سیستم در شرایطی که برق شهر ورودی بهر ترتیب، چه بر اثر قطع سراسری و یا اقدام خرابکارانه توسط سارقین قطع شود، بکار می رود. در عمل این باتری مانند یک پو پی اس عمل می کند و با توجه به ظرفیت باتری انتخابی و میزان مصرف توان سیستم، تا مدت زمانی می تواند پس از قطع برق سیستم را فعال نگه دارد تا مصرف کننده را در صورت نیاز و بروز اشکال جهت هشدار دهی سرقت متوجه سازد.