کاربرد دوربین مداربسته صنعتی ضد آب و دید در شب

دوربین مداربسته ضد آب شیرازز

دوربین مداربسته ضد آب در مناطق مرطوب و دارای رطوبت بیشتر استفاده می شود اما به جهت کیس فیزیکی و اندازه نسبتا بزرگ آن مناسب مکانهایی که نیاز است وجود سیستم مداربسته به وضوح مشخص باشد نیز کاربرد خود را دارد.


فروشگاه دوربینمدار بسته در شیراز و جنوب کشور